กันแดดให้บ้านของคุณด้วยกันสาดกันแดด

Categories Business Services

หากบ้านของคุณมีหน้าต่างขนาดใหญ่ ที่หันไปในทิศทางที่มีแสงอาทิตย์ คุณอาจต้องพิจารณาติดตั้งกันสาดกันแดดเป็นอุปกรณ์บังแสงอาทิตย์ให้กับหน้าต่าง ซึ่งกันสาดกันแดดจะสามารถป้องกันลำแสงของดวงอาทิตย์ได้โดยตรง และคอยป้องกันไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าไปสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งกันสาดให้กับหน้าต่างมีหลากหลายประเภท ทั้งแนวราบ แนวดิ่ง และแบบผสม (แนวราบและแนวดิ่ง)

กันสาดในแนวราบ

กันสาดในแนวราบเหมาะสำหรับหน้าต่างที่อยู่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ เนื่องจากจะสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายได้ดี การออกแบบกันสาดสำหรับบ้านและอาคาร สามารถทำได้ดังนี้

หน้าต่างที่อยู่ด้านทิศเหนือจะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นค่าอ้างอิงในการออกแบบกันสาด เนื่องจากในเดือนมิถุนายนเรามองเห็นดวงอาทิตย์เบี่ยงเบนมาทางทิศเหนือมากที่สุด ดังนั้นจึงใช้ค่ามุมที่ดวงอาทิตย์ทำมุมกับแนวดิ่งของผนังอาคารเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของดวงอาทิตย์ หน้าต่างที่อยู่ด้านทิศใต้จะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นตัวกำหนดค่าอ้างอิงในการออกแบบกันสาดตามตาราง เนื่องจากเป็นช่วงที่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เบี่ยงเบนไปทางทิศใต้ได้มากที่สุด

อาจสรุปได้ว่า กันสาดสำหรับหน้าต่างในทิศเหนือควรมีระยะยื่นของกันสาดทำมุมอย่างน้อย 10 องศากับขอบล่างของหน้าต่าง และกันสาดสำหรับหน้าต่างทางทิศใต้ควรมีระยะยื่นของกันสาดทำมุมอย่างน้อย 35 องศากับขอบล่างของหน้าต่าง จะเห็นว่า ถ้ายิ่งมีมุมมาก ยิ่งต้องใช้กันสาดที่มีระยะยื่นที่ยาวมากด้วย หรือเรียกง่ายๆได้ว่า หากต้องการป้องกันลำแสงตรงที่ตกกระทบหน้าต่างตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 16.00 น. จะต้องใช้ระยะยื่นยาวมาก ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยหักมุมกันสาดลง

กันสาดในแนวดิ่ง

กันสาดประเภทนี้เหมาะสำหรับหน้าต่างที่ตั้งอยู่ในด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เนื่องจากสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเช้าและช่วงเย็นได้ดี แต่การออกแบบกันสาดในแนวดิ่งเพื่อบังแสงอาทิตย์ในทุกช่วงเวลา ทำได้ยาก เนื่องจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ใน ประเทศไทย ณ เวลาต่างๆ แนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมีการเบี่ยงเบนมาก แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ง่ายๆ ในการออกแบบกันสาดแนวดิ่ง มีมุมที่เหมาะสม คือ กำหนดกันสาดในแนวดิ่งให้ทำมุมประมาณ 30 องศากับระนาบผนัง

กันสาดแบบผสม

กันสาดแบบผสมเป็นกันสาดที่รวมเอาคุณสมบัติที่ดีของกันสาดในแนวราบและแนวดิ่งมาไว้รวมกัน เพื่อให้สามารถป้องกันลำแสงพระอาทิตย์ที่ส่องมาตรงๆได้ตลอดวัน การออกแบบก็ใช้หลักแบบเดียวกับการออกแบบกันสาดในแนวราบและแนวดิ่งมาประกอบกัน

นอกจากการใช้กันสาดเป็นตัวช่วยในการบังแดดแล้ว การปลูกต้นไม้ให้เป็นกันสาดธรรมชาติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากๆในการช่วยบังแดดและช่วยให้มีอากาศที่ดีบริสุทธิ์ นอกจากนั้นยังช่วยลดความร้อนที่เข้ามาในบ้านและอาคาร และต้นไม้ยังสามารถให้ร่มเงาและสามารถปรับทิศทางลมไปในทิศทางที่ต้องการไ

Oliver Nolan
I am based in Paris, France. Contact me for freelance and collaborative opportunities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *